ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Цей Договір укладається між Вами (далі – «Клієнт») та власником салону краси «Plan D» (надалі – Салон краси).
Уважно ознайомтеся з положеннями цього Договору, перед тим як оформляти запис на послугу в Салон краси.

Власник салону краси «Plan D» – Фізична особа-підприємець Тітова Катерина Павлівна, зареєстрований в ЄДРПОУ 25.10.2010 року, номер запису 2 444 000 0000 018375.

Клієнти – фізичні особи, які досягли 18 років та приймають умови цього Договору.
Салон краси надає, зокрема, послугу здійснення Клієнтами записів на послуги, що надаються Салоном краси і їхнє відображення в електронному календарі, рекламування послуг і залучення нових Клієнтів, надання спеціальних пропозицій та інших привілеїв Клієнтам.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір є публічною пропозицією на його укладення на викладених тут умовах в розумінні статті 641 Цивільного кодексу України. Його прийняття (акцептування) Клієнтом, в передбаченому тут порядку, означає укладення Договору і має таку ж юридичну силу, як укладення двостороннього письмового договору відповідно до законодавства України (частина 2 статті 642 Цивільного кодексу України).

1.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, а саме – договору, умови якого встановлені однією із сторін, і який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

1.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту вираження згоди при реєстрації в мережі Інтернет або першому оформленні запису на послугу Салону (на сайті або іншим способом) і означає повне і безумовне прийняття (акцептування) Клієнтом цього Договору, який діє протягом невизначеного строку або до моменту його розірвання.

1.4. Цей Договір розміщено на сайті Салону краси і обов'язково пропонується Клієнту для ознайомлення або при першому оформленні запису на послугу Салону до прийняття (акцептування) його умов.

1.5. Положення цього Договору можуть бути змінені та/або доповнені Салоном краси в односторонньому порядку, шляхом розміщення на сайті Салону краси нової редакції Договору за 1 (один) календарний день до вступу її в силу, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. У разі незгоди з новою редакцією Договору Клієнт може його розірвати шляхом видалення особистого профілю на сайті. В іншому разі це означає згоду з новою редакцією Договору.

1.6. Договір може бути розірвано:
1) Салоном краси в односторонньому порядку, в разі порушення Клієнтом його умов, шляхом повідомлення і блокування особистого профілю;
2) Салоном краси в односторонньому порядку, в разі припинення надання послуг в цілому, шляхом повідомлення та/або розміщення інформації на сайті Салону краси за 10 (десять) календарних днів;
3) Клієнтом в односторонньому порядку шляхом видалення особистого профілю. При цьому зобов'язання, що не виконані в період дії Договору, продовжують діяти і після розірвання Договору до моменту їхнього повного виконання.

1.7. Салон краси володіє електронною базою даних, яка зберігає інформацію про Клієнтів, історію їх записів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Салон краси надає Клієнту послуги он-лайн платформи, які включають в себе: технічні, інформатизаційні, маркетингові та адміністративні послуги для реєстрації, замовлення послуг в он-лайн або оф-лайн режимі, отримування спеціальних пропозицій від Салону краси та інших привілеїв від користування такими послугами (далі - «Сервіс»).

2.2. Он-лайн платформа – програмний комплекс, який складається з програмно-адміністративної частини, встановленої в системі Салону краси, яка виконує обробку інформації та інтеграцію з базою даних Клієнтів.

2.3. Платформа доступна Клієнту в онлайн режимі.

2.4. Сервіс Салону краси надається Клієнту безоплатно.

3. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
3.1. Для того, щоб скористатися Сервісом Салону краси Клієнт зобов'язаний пройти реєстрацію.

3.2. Клієнт погоджується надавати повну, правдиву і точну інформацію про себе відповідно до форми реєстрації для того, щоб скористатися Сервісом Салону краси, а також підтримувати таку інформацію в актуальному стані.

3.3. Клієнт може звернутися до служби клієнтської підтримки Салону краси за додатковими роз'ясненнями щодо умов Договору за адресою електронної пошти: hello@plan-d.com.ua.

3.4. За відсутності будь-яких записів на послуги Салону краси Клієнтом протягом 24 місяців Салон краси має право видалити особистий профіль без попереднього або подальшого попередження.

3.5. Клієнт може залишати відгуки про сервіс та Салону краси на сайті Салону краси, доступні для перегляду третім особам (публічні відгуки), або напряму Салону краси без публічного розміщення. Салон краси відстежує залишені відгуки та використовує їх з метою поліпшення Сервісу.

3.6. Салон краси має право на власний розсуд і без попередження вносити коригування у публічні відгуки, що містять технічні помилки або є занадто об'ємними на думку Салону краси, не змінюючи при цьому їхньої основної суті, а також повністю або частково видаляти відгуки, які містять нецензурні та грубі вирази, погрози, висловлювання, які суперечать моралі, пропаганду насильства та жорстокості, расової, національної або релігійної нетерпимості і дискримінації, рекламу або персональні дані третіх осіб, коментарі, що не відносяться до сервісу, та інші коментарі, які, на обґрунтовану думку Салону краси, підлягають видаленню.

4. ЗАПИС НА ПОСЛУГУ, ПОРЯДОК ЗМІНИ, ВІДМІНА ЗАПИСУ
4.1. Після реєстрації в особистому профілі Клієнт може зробити запис на послугу Салону краси на дату і час, доступні для такого запису в електронному календарі Салону краси, після чого Клієнту надсилається підтвердження про зроблений запис електронною поштою.
Клієнт також може зробити запис на послугу Салону краси на дату і час, доступні для такого запису в календарі Салону краси, по телефону або за допомогою будь-якого іншого засобу зв'язку.
Після запису Клієнту надсилається підтвердження про зроблений ним запис електронною поштою або шляхом направлення SMS повідомлення на указаний Клієнтом номер телефону або шляхом направлення повідомлення на інший месенджер, що використовується Клієнтом та який пов'язаний з номером телефону Клієнта (за вибором Салону краси).

4.2. В момент запису на послугу Салону краси Клієнт зобов'язується зазначити:
4.2.1. Свої прізвище та ім'я та по-батькові;
4.2.2. Свій актуальний номер мобільного телефону та адресу електронної пошти;
4.2.3. Іншу інформацію про себе та про засоби зв'язку, які дозволять ідентифікувати Клієнта та зв'язатися з ним з метою підтвердження запису та/або інших даних/інформації, що необхідні для якісного надання послуг Салоном краси.

4.3. Після отримання підтвердження Клієнт зобов'язується здійснити передплату за обрану ним послугу в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від її вартості, що зазначена на сайті Салону краси, в наступних випадках:
4.3.1. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював запис на послугу Салону краси але в установлені дату та час не з'явився для отримання послуги та/або не повідомив про відмову від запису або про перенесення запису на інший час/дату;
4.3.2. У випадку, якщо Клієнт раніше здійснював записи на послугу Салону краси але переносив дату та час надання послуги;
4.3.3.У випадку проведення Салоном краси будь-яких акцій та/або заходів;
4.3.4. В інших випадках за рішенням Салону краси.

У випадку, якщо Клієнт зобов'язався або був зобов'язаний здійснити передплату відповідно до цього пункту, але не здійснив її (кошти не надійшли на рахунок Салону краси) не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до моменту надання послуги, запис Клієнта на надання послуги скасовується автоматично, без попередження Клієнта про таке скасування. В такому разі Сторони погодилися вважати відсутність коштів на рахунку Салону краси рівнозначним рішенню Клієнта про відмову від замовленої послуги.

4.3. Щоб уникнути накладок записів Клієнтів на послуги Салон краси вносить в електронний календар Салону краси всі записи на послуги, зроблені споживачами будь-яким способом. У разі виникнення накладок Салон краси самостійно здійснює дзвінок Клієнту для уточнення часу та дати запису на послугу і вносить запис в електронний календар Салону краси.

4.4. У разі якщо Клієнт бажає змінити або скасувати запис на послугу Салону краси після отримання ним підтвердження електронною поштою, Клієнт може це зробити шляхом повідомлення адміністратора Салону краси за номером телефону: +38 067 638-15-15, але не пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу.

4.5. При здійсненні запису на послугу Салону Клієнт може вибрати різний спосіб оплати: за допомогою платіжної картки, готівкою в Салоні краси.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Клієнт несе відповідальність за надання невірної, неточної або неповної інформації при оформленні запису на послугу в Салон краси. У разі якщо Клієнт надає невірну інформацію або у Салону краси є серйозні підстави вважати, що надана Клієнтом інформація невірна, неповна або неточна, Салон краси має право призупинити або скасувати реєстрацію, заблокувати вхід в особистий профіль та/або відмовити йому в наданні Сервісу.

5.2. У разі несправностей, помилок і збоїв в роботі сайту, інших використовуваних програмних і апаратних засобів, в тому числі обумовлених аваріями або несправностями в роботі мереж провайдерів телекомунікацій та електромереж, Салон краси не несе відповідальності за нанесені Клієнту збитки та інші наслідки.

5.3. Ціни на послуги, що надаються Салоном краси, зазначені на сайті Салону краси або іншому ресурсі мережі Інтернет, не є остаточними, можуть змінюватися Салоном краси і підлягають уточненню Клієнтом в Салоні краси. Салон краси не несе будь-якої відповідальності за зміну цін на послуги Салону та будь-які наслідки і збитки, що виникли у Клієнта у зв'язку з цим.

5.4. Клієнт приймає, розуміє та повністю погоджується з тим, що у випадку скасування ним запису до Салону краси пізніше, ніж за 24 (двадцять чотири) години до запису на послугу або у випадку відсутності Клієнта протягом 15 (п'ятнадцяти) хвилин після настання часу запису на послугу, перерахований ним розмір передплати в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від вартості послуги Клієнту не повертається, а зараховується Салону краси в якості упущеної вигоди або Салон краси має право надати послуги/послугу в меншому обсязі. При цьому вибір між зарахуванням передплати в розмірі 50% (п'ятдесят відсотків) від вартості послуги в якості упущеної вигоди та відмовою в наданні послуги/послуг або надання послуги в меншому обсязі є безумовним правом Салону краси, з чим Клієнт беззаперечно погоджується.

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1. Клієнт визнає і погоджується з тим, що сайт Салону краси охороняється авторським правом і всі права інтелектуальної власності на нього належать Салону краси.

6.2. Клієнту забороняється поширювати, здавати в майновий найм, відтворювати, копіювати, продавати, перепродавати, надавати ліцензії, здійснювати переробку, декомпіляцію, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей сайт і будь-які його частини, дизайн, аудіо, відео, використовувані Салоном краси.

6.3. Клієнту надається безкоштовна невиключна ліцензія на використання сайту лише за його прямим функціональним призначенням на строк дії Договору, не обмежуючись територією.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України.

7.2. Місцем укладення Договору є місце знаходження Салону краси: м. Київ, вул. Велика Васильківська 114.

7.3. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути в зв'язку з положеннями цього Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.4. Сервіс Салону краси, що надається в рамках цього Договору, є безоплатним. У разі якщо Сервісу буде надано оплатного характеру, в Договір будуть внесені відповідні зміни.

7.5. Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Клієнтом та Салоном краси агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цим Договором.

7.6. Клієнт підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх повністю та безумовно.

7.7. Згідно із 3аконом України "Про захист персональних даних», Клієнт надає свою згоду на обробку його персональних даних Салоном краси, які отримані Салоном краси у зв'язку із заповненням Клієнтом відповідних форм, заяв, тощо, розміщених на сайті Салону краси.

До даних відносяться (але не виключно): дані щодо адреси/місця знаходження Клієнта; вид або види діяльності, якими займається Клієнт; ідентифікаційний код; банківські реквізити; номер засобу зв'язку; електронна адреса; прізвище, ім'я, по-батькові Клієнта; адреса проживання; паспортні дані тощо.

Збір та обробка даних здійснюється з метою: забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, господарських відносин, цивільно-правових відносин.

Підстави для збору, оброблення та використання даних: Податковий кодекс України, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та інші – нормативно правові акти.

Plan D © 2017 — 2019

Сделано в
DEPILATION POINT
Обратный звонок
Обратная связь

Бесплатная консультация